Hem | Urban Futures
Bild
Röda sten med illustration av en kvinna med en stege
Foto: Sanna Isemo och Illustration Biba Sehovic

Urban Futures

Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling är en arena för samskapande mellan forskning och praktik. Vi arbetar med komplexa samhällsutmaningar utifrån olika perspektiv. Vi bygger kunskap och kapacitet som bidrar till omställning av våra städer och samhällen.

Event

Navigate to video: Building Urban Capacity for Just Climate Transitions
Video (44:15)
Building Urban Capacity for Just Climate Transitions
Navigate to video: #8 Nya verktyg för stadsutveckling i stationsnära områden
Video (59:26)
#8 Nya verktyg för stadsutveckling i stationsnära områden