Om Urban Futures | Urban Futures
Bild
Illustration av en stad i en kruka
Foto: Illustratör: Biba S. Jelusic
Länkstig

Om Urban Futures

Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling är en arena för samskapande mellan forskning och praktik. Vi arbetar med komplexa samhällsutmaningar utifrån olika perspektiv. Vi bygger kunskap och kapacitet som bidrar till omställning av våra städer och samhällen.

Akademi och praktik i partnerskap

Urban Futures drivs i samverkan mellan åtta parter som representerar både akademi och praktik:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Göteborgsregionen
  • Göteborgs Stad
  • Göteborgs universitet
  • IVL Svenska Miljöinstitutet 
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • RISE Research Institutes of Sweden
  • Västra Götalandsregionen

Urban Futures parter arbetar tillsammans för att identifiera regionala och lokala samhällsutmaningar där ny tillämpbar kunskap behöver skapas för att utveckla städer i en hållbar riktning. 

En arena för samskapande

Urban Futures verkar för gemensam kunskaps- och kapacitetsutveckling för att nå en hållbar stadsutveckling. Samskapande är inte en enskild metodik utan en ansats som kan förverkligas och genomföras på olika sätt. Det handlar om att engagera aktörer i relevanta roller och med olika expertis i en gemensam process för att ta sig an en komplex samhällsutmaning.

Styrelse, samordnare och kansli

Urban Futures verksamhet leds av en styrelse med representanter från de åtta partnerorganisationerna. Det praktiska arbetet drivs av en samordnargrupp med minst en samordnare per part samt ett kansli. Kansliet är en del av Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling, som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst.