Vision och mission | Urban Futures
Bild
Utemiljö med människor i rörelse
Foto: Sanna Isemo
Länkstig

Vision och mission

Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling är en arena för samskapande mellan forskning och praktik. Vår vision och mission vägleder vårt arbete.

Urban Futures vision:

Rättvisa, gröna och tillgängliga städer, regioner och samhällen som utvecklas med respekt för allt liv och inom planetens gränser.

Urban Futures mission:

Möjliggöra att praktiker och forskare i nära samverkan med varandra och andra relevanta aktörer utvecklar förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap som genom att omsättas i handling bidrar till rättvisa, gröna och tillgängliga städer, regioner och samhällen i Västra Götaland.