Kunskap och kapacitet | Urban Futures
Image
Photo: Foto Unsplash, illustration Biba Sehovic
Breadcrumb

Kunskap och kapacitet

Här kan du läsa om våra tematiska spår och de forskningsprojekt som är knutna till Urban Futures.

Urban Futures bidrar till en hållbar stadsutveckling genom både kunskapsutveckling och kapacitetsbyggande. För att uppnå det arbetar parterna inom Urban Futures gemensamt för att utveckla och driva tematiska spår och forsknings- och utvecklingsprojekt.

De tematiska spåren främjar delad förståelse och problemformuleringar kring komplexa och tvärande frågor mellan relevanta aktörer och kunskapsbärare. Flexibilitet, öppenhet samt att arbeta utforskande och samskapande kännetecknar spåren. Spåren fokuserar på att identifiera kunskapsbehov och relevanta aktiviteter inom temat.

Med utgångspunkt i de tematiska spåren bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt som är knutna till Urban Futures. Projekten involverar både forskning och praktik. De tar utgångspunkt i gemensamma samhällsutmaningar där ny kunskap behöver genereras och kapacitet byggas för att kunna utveckla städer i en hållbar riktning. Projekten bedrivs under en begränsad tidsperiod med extern finansiering.