Klimatneutrala Göteborg 2030 | Urban Futures
Bild
Spårvagns spår i Göteborg
Foto: Unsplash
Länkstig

Klimatneutrala Göteborg 2030

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen

Kort beskrivning

Tidigare erfarenheter och studier visar på att det inte är tekniska lösningar som saknas för klimatomställning, utan transformativ förmåga och kapacitet för nya systemlösningar. Projektet utgår därför från vilken slags förflyttning vi tror måste ske, vilka arbetssätt vi tror kommer att krävas, vilka kompetenser och strukturer detta förutsätter, samt hur dessa ska förankras i stadens organisation.

Genom en iterativ process som rör sig mellan kunskapsinhämtning, syntesarbete och testande ska projektet öka förståelsen och kapaciteten för hur man proaktivt driver en omställning av ett komplext och avancerat samhälle, samtidigt som man ökar sysselsättningen, stärker den högteknologiska utvecklingen och säkrar relevant interaktion med medborgarna.

Mer konkret kommer projektet att arbeta med att utveckla en klimatomställningsfunktion, ett medborgar-labb samt en kunskapsunderstödjande dialog.