Kan konflikter driva en rättvis klimatomställning? | Urban Futures
Länkstig

Kan konflikter driva en rättvis klimatomställning?

Publicerad

Den 19–20 september startar den första doktorandkursen inom forskarskolan Just Transitions. Forskarskolan bygger kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på en lokal nivå. En del av svaret är konflikter och dilemman.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Många städer har formulerat ambitiösa klimatplaner och mål, där rättvisa lyfts som avgörande för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och fullvärdiga livsmiljöer för samtliga invånare. Men kunskap och kompetens kring vad en ‘rättvis klimatomställning’ innebär, och hur en sådan möjliggörs i praktiken saknas. Det behövs kunskap om hur de offentliga organisationerna, i sina många styrnivåer, kan bygga förmåga att leda och organisera för de komplexa utmaningar som följer av rättvis klimatomställning.

Kursen som heter Konflikter och dilemman inom urban planering och beslutsfattande för rättvis klimatomställning ges av Globala studier, Göteborgs universitet, en av forskarskolans nio parter. Den fokuserar på just konflikter mellan klimat och rättvisa och potentialen i att konflikter och dilemman kan leda till en transformation mot ett hållbart och rättvist samhälle.

Doktoranderna och deras handledare från akademi och praktik deltar

Kursen är öppen för forskarskolans doktorander samt deras handledare som kommer från både akademi och praktik. Kunskapen som de olika deltagarna för med sig till kursen och utbytet mellan olika kunskapsfält och kunskapskulturer är en viktig del av kursen.

”Vi vill med den här kursen skapa en gemensam bas för forskarskolan utifrån vilken vi bygger vår kunskap om klimaträttvisa. Jag har goda erfarenheter från andra kurser där praktiker och doktorander möts i samma lärandemiljö, och där kunskap genereras tillsammans och delas mellan deltagarna. På så sätt är även vi som håller i kursen del av ett gemensamt utforskande.”, säger Henrietta Palmer som tillsammans med Merritt Polk, båda Göteborgs universitet, är ansvarig för kursen.

Klimaträttvisa

Kursen kommer undersöka vad klimaträttvisa innebär, och vad som händer i skärningsfältet mellan anpassning och planering för klimatförändringar och planering för social rättvisa i den urbana och regionala miljön. Vilka konflikter uppstår mellan dessa två fält? Samt försöka förstå hur konflikter och dilemman kan vara transformativa för hållbar utveckling.

Kursen är utformad utifrån följande teman:

  • Lömska problem och konflikter inom hållbarhet
  • Dilemman inom urban planering: miljöplanering kontra social hållbarhet.
  • Konfliktstyrning från en svensk och europeisk horisont
  • Konflikttransformation mot ett hållbart samhälle

Några av föreläsarna som gästar kursen

Kursen gästas av en rad föreläsare från olika forskningsfält och bakgrunder, bland annat Janina Käyhkö, forskare inom klimat och rättvisa vid University of Helsinki, Anders Wijkman, författare och klimatstrateg, Berit Larsson, genusforskare vid Göteborgs universitet och lärare vid Kvinnofolkhögskolan, Göteborg samt Lisa Strömbom, docent inom freds- och konfliktforskning, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

På kursen föreläser även några av handledarna från de offentliga parterna bland annat Kristoffer Palmestål, miljöutredare Göteborgs stad och Linda Apelgren, samhällsbyggnadsstrateg Norrköpings kommun som kommer lyfta aktuella problemställningar

Resterande tre kurser är öppna för andra doktorander

Kursen är en den första av fyra doktorandkurser inom forskarskolan. Följande tre kurser kommer att vara öppna även för andra doktorander, utanför forskarskolan. De kommer handla om rättvisa, den transdisciplinära forskningsprocessen och möjliga designbaserade metoder och slutligen transformation och transition mot ett hållbart samhälle.