Urban Lunch-time #93: Förtätning av stationsnära områden – en ny arbetsmetodik | Urban Futures
Bild
Flerbostadshus i Floda placerade när ett grönområde
Foto: Jenny Sjödin
Länkstig

Urban Lunch-time #93: Förtätning av stationsnära områden – en ny arbetsmetodik

Hållbarhet & miljö

Välkommen till Urban Lunch-time #93 med Tony Svensson och Therese Axenborg Signäng. Tillfället arrangeras av projektet Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära områden.

Föreläsning
Datum
10 sep 2024
Tid
11:30 - 12:20
Kostnad
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag
3 september 2024

Medverkande
Tony Svensson är forskare inom urbana och regionala studier vid KTH
Therese Axenborg Signäng är strategisk samhällsplanerare på Lerums kommun
Arrangör
Urban Futures genom projektet Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära

Om föreläsningen

För att minska energianvändningen och klimatpåverkan bedöms utveckling av stationssamhällen längs regionala järnvägsstråk ha betydelse. Stationsnära områden har ofta stor utvecklingspotential, men står också inför utmaningar. En ökad tillgänglighet, förtätning och funktionsblandning kan bidra till mer levande stationssamhällen och gynna hållbarhet på flera sätt. Aktörer på kommunal, regional och nationell nivå är involverade i planeringen och genomförandet. Dessa aktörer har ofta olika uppdrag och mål, vilket gör utvecklingen av dessa områden komplex.

Under detta Urban Lunch-time fördjupar vi oss i hur denna komplexitet kan hanteras och hur samarbete stimuleras över gränser och mellan aktörer. Inom projektet Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära områden har en integrerad arbetsmetodik utvecklats. Metodiken fungerar som ett stöd för att bygga kapacitet kring hur komplexitet och osäkerhet kan hanteras när stationsnära områden utvecklas och förtätas.

Tony Svensson, forskare och tekn. Dr. vid KTH, presenterar den arbetsmetodik som utvecklats. Arbetsmetodiken kombinerar en analys- och utvärderingsmetod med praktisk och lokalbaserad kunskap om den fysiska platsens unika egenskaper och förutsättningar genom samskapande metoder. Den kan stödja ordinarie planeringsprocesser, bidra till bättre beslutsstöd och stötta samverkan mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

I projektet har tre stationsnära områden i Göteborgsregionen ingått: Floda i Lerums kommun, Stenungsund i Stenungsunds kommun och Älvängen i Ale kommun. Therese Axenborg Signäng, strategisk samhällsplanerare, Lerums kommun, berättar om erfarenheter och lärdomar från projektet och hur arbetsmetodiken kan tillämpas i praktisk planering i verkliga fall.

I samband med Urban Lunch-time kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för nedladdning.

Medverkande 

  • Tony Svensson är forskare inom urbana och regionala studier vid KTH 
  • Therese Axenborg Signäng är strategisk samhällsplanerare på Lerums kommun

Hålltider

11.30 - 12.20
Föreläsning med Tony Svensson och Therese Axenborg Signäng

Från 12.20 
Mingel med vegetarisk lunch

Arrangörer och läs mer

Detta Urban Lunch-time arrangeras av projektet Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära områden. 

Projektet finansieras av Trafikverket och leds av Urban Futures i nära samarbete med Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers, Göteborgsregionen (GR), Samhällsplanering vid Högskolan Dalarna och Samhällsplanering och miljö vid KTH.

Om projektet Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära områden

 

Sista dag för anmälan

  • Fysiskt deltagande: 3 september
  • Digitalt deltagande: 9 september (så påminner vi om eventet så du inte missar det)

Länk till streaming

Sändningen heter Medieteknik direktsändning och startar 10 minuter innan föreläsningen börjar.

Mer om eventet

Detta Urban Lunch-time genomförs på Röhsska museet.

Urban Lunch-time är kostnadsfritt. Efteråt finns det även möjlighet att kostnadsfritt ta del av utställningarna på Röhsska.