39 miljoner till forskarskola om rättvis klimatomställning | Urban Futures
Bild
Foto: Eoneren
Länkstig

39 miljoner till forskarskola om rättvis klimatomställning

Publicerad

Forskarskolan Just Transitions med fokus på ledning och organisering för en rättvis klimatomställning beviljas 39 miljoner kronor under fem år av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling. Flera doktorandtjänster går att söka redan nu.

Den nya forskarskolan etableras mellan fyra offentliga och tre akademiska parter och leds av Stefan Holmlid vid Linköpings universitet (LiU). Utöver LiU ingår Göteborgs stad, Linköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland, Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet; tillsammans med samverkansarenan Urban Futures.

– Det är otroligt glädjande att vi fått finansiering för den här forskarskolan, med allt vad det leder till, från nätverksbyggande, till utbildning av nya spjutspetsforskare, till direkt deltagande och bidrag till omställningen, säger Stefan Holmlid.

Forskarskolans utgångspunkt är att det saknas mycket kunskap och kompetens kring vad en rättvis klimatomställning innebär, och hur en sådan möjliggörs i praktiken. Det behövs exempelvis kunskap om hur de offentliga organisationerna kan bygga förmåga att leda och organisera för de förändringar som behöver genomföras.

– En rättvis klimatomställning kräver nya sätt att arbeta och samverka i offentlig sektor. Att driva sådan utveckling är utmanande, och ett pågående lärande. Här är det viktigt att bygga kunskap och lösningar och reflektera i nära samverkan mellan forskning och praktik. Med en doktorand tätt knuten till vår verksamhet finns möjlighet att få bättre höjd i vår interna utveckling. Jag hoppas också att vi genom forskarskolan kommer bidra till det nationella lärandet om hur rättvisa klimatomställningar kan organiseras och drivas i offentlig sektor, säger Marcus Jahnke, avdelningschef Stadsmiljö på Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Komplexiteten i utmaningarna är stor, och berör många olika samhällsaktörer, beslutsfattande nivåer, discipliner och sektorer, och sträcker sig över geografiska, tidsmässiga och organisatoriska gränser. I korthet innebär omställningen till en både rättvis och klimatneutral framtid nya av typer styrning, ledning och samarbeten. Den innebär också ett utforskande av alternativa vägval.

Sju doktorandprojekt

I forskarskolan ska kunskap och kompetens byggas dels genom sju doktorandprojekt som är integrerade i de offentliga parternas verksamheter, dels genom etableringen av en svensk plattform för kunskapsutbyte kring rättvisa klimatomställningar.

Linköpings universitet kommer att rekrytera tre doktorander i olika ämnesområden, som skall jobba tillsammans med Linköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland. I Göteborg rekryteras tre doktorander till Göteborgs universitet och en doktorand till Chalmers tekniska högskola, i samarbete med olika delar av Göteborgs stad respektive Västra Götalandsregionen.

– Med forskarskolan har vi en unik möjlighet att bygga vidare på kunskap från tidigare projekt kring transformativa processer, säger Harald Rohracher från Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

Flera av doktorandprojekten går att söka redan nu och resterande tjänster kommer att utlysas under våren. (Uppdatering: Ansökningarna har stängt och tjänsterna är tillsatta).

Plattform för kunskapsutbyte

Den nationella plattformen för rättvisa klimatomställningar ska drivas av Urban Futures.

– Med plattformen vill vi bygga en transdisciplinär lärandemiljö kring forskarskolans frågeställningar som engagerar både forskning och praktik. Det är en fantastiskt fin möjlighet att utveckla och pröva former för gemensamt lärande kring en av vår tids största utmaningar, helt i linje med Urban Futures verksamhet, säger Kerstin Hemström, projektledare på Urban Futures.