Transforming the built and urban environment to meet the UN Sustainable Development Goals | Urban Futures
Bild
Flygande maskrosfrön
Foto: Unsplash
Länkstig

Transforming the built and urban environment to meet the UN Sustainable Development Goals

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2023 - 2023
Projektägare
Urban Futures

Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)

Kort beskrivning

Den byggda miljön har en betydande miljöpåverkan, då den står för 40 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Ungefär 255 miljarder kvadratmeter av världens yta består av byggnader. Varje år ökar siffran med cirka 5,5 miljarder kvadratmeter. Utmaningen växer därmed och åtgärder för att ställa om till en rättvis och hållbar byggd miljö kan bara hittas genom samverkan och en transformation av hela systemet.

Projektet har arrangerat en expert-workshop tillsammans med UN Habitat och Göteborg Stad där transformativa utvecklingsvägar inom den byggda miljön utforskades.

Såddprojekt 2023

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2023 finansierades fem såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

Transforming the built and urban environment to meet the UN Sustainable Development Goals är ett av 2023 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Julia Fredriksson, forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och samordnare för Chalmers engagemang i Urban Futures, julia.fredriksson@chalmers.se.