Sustainable Utilization of Birch in Timber Constructions | Urban Futures
Bild
Flygande maskrosfrön
Foto: Unsplash
Länkstig

Sustainable Utilization of Birch in Timber Constructions

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2023 - 2023
Projektägare
Urban Futures

Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)

Kort beskrivning

För att motverka byggsektorns stora utsläpp av växthusgaser har konstruktioner av trä blivit allt vanligare. Projektet tittar på hur björk kan användas som råvara för hållbara, innovativa och skalbara strukturer. Genom att ta fram en prototyp av en takkonstruktion testas digitala olika tillverkningstekniker för produktion av konstruktionselement i trä. Prototypen är kopplad till Göteborgs 400-årsfirande under 2023 och placeras i Frihamnen. Arbetet med prototypen engagerar studenter på Chalmers och är en del av undervisningen.

Såddprojekt 2023

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2023 finansierades fem såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

Sustainable Utilization of Birch in Timber Constructions är ett av 2023 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Julia Fredriksson, forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och samordnare för Chalmers engagemang i Urban Futures, julia.fredriksson@chalmers.se.