Omställningsplattform Dalsland | Urban Futures
Bild
Foto: Illustratör: Biba S. Jelusic
Länkstig

Omställningsplattform Dalsland

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2021 - 2021
Projektägare
Not Quite

Samarbetspartners
Not
Quite
Finansiär
Fyrbodals kommunalförbund och RISE Research Institutes of Sweden

Kort beskrivning

Många svenska städer får stöd från både EU och den svenska staten för att bygga kommunens förmåga att hantera städers specifika hållbarhetsutmaningar, till exempel klimatomställningen och sociala utmaningar, genom att etablera så kallade Innovationsplattformar.

Arbetet är viktigt och fyller en lucka i det svenska innovationssystemet. Samtidigt saknar svenska landsbygder i stort sett helt motsvarande satsningar.

Förstudien Omställningsplattform Dalsland handlade om att undersöka behovet och förutsättningen för skapandet av plattformar för innovation och omställning motsvarande de som skapas i svenska stadskommuner, i svenska landsbygder, och med Dalsland som case. Den handlade också om att utveckla ett förslag på vad som skulle kunna känneteckna en sådan plattform för Dalsland.

Resultatet av förstudien är sammanfattat i rapporten Omställningsplattform Dalsland - Diskussionsunderlag: Tvärsektoriell organisering för att stärka Dalslands innovations- och omställningskapacitet som finns att ladda ned.