Normkritiska perspektiv: tillämpningar inom svensk samhällsplanering | Urban Futures
Bild
Stadsmiljö ifrån en person i rullstols perspektiv
Foto: Samuel Michaëlsson, White
Länkstig

Normkritiska perspektiv: tillämpningar inom svensk samhällsplanering

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
RISE Research Institutes of Sweden

Finansiär
Vinnova

Kort beskrivning

Samhällsplanering och stadsplanering, liksom samhällsbyggnad mer generellt, bygger på en mängd föreställningar och normer som vi människor bär på, både som privatpersoner i vardagslivet och i våra professionella roller. Normerna påverkar både vad vi betraktar som viktiga planeringsproblem och hur vi ser på möjliga lösningar på problemen. När vi idag försöker skapa mer inkluderande och socialt hållbara samhällen och städer är det därför också viktigt att arbeta normkritiskt, för att på så sätt dels identifiera problem, dels hitta lösningar som tar hänsyn till fler gruppers erfarenheter, behov och förutsättningar.

I Sverige har det under senare år pågått flera projekt som mer eller mindre uttalat arbetat utifrån ett normkritiskt perspektiv för att hitta nya planeringslösningar. Syftet med detta projekt var att ta fram en kunskapsöversikt som sammanställer huvuddragen i tidigare arbete i Sverige när det gäller tillämpning av normkritik som perspektiv inom samhällsplanering, med fokus på stadsplanering.

Projektet resulterade i en kunskapsöversikt Normkritiska perspektiv: Tillämpningar inom samtida svensk samhällsplanering: Kunskapsöversikt.