Circular city – Enabling the re-use of structural timber elements to realize circularity in the buildings sector | Urban Futures
Bild
Flygande maskrosfrön
Foto: Unsplash
Länkstig

Circular city – Enabling the re-use of structural timber elements to realize circularity in the buildings sector

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2023 - 2023
Projektägare
Urban Futures

Kort beskrivning

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av utsläppen av växthusgaser, avfallsproduktionen och råvaruförbrukningen globalt. Att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet är det mest effektiva sättet för att motverka detta med cirkularitet och att återanvända strukturella element i träbyggnader har också en stor potential.

Då dagens regler, standarder och praxis inte tar upp dessa frågor fokuserar projektet på att:

  • Identifiera kommuners krav på byggnaders cirkularitet.
  • Sammanställa regler och lagar om återanvändning av byggprodukter.
  • Utvärdera ekonomin kring och affärsnyttan av dekonstruktion och återanvändning av element.
  • Sammanfatta kunskapsläget inom forskning kring återanvändning av träelement.

Såddprojekt 2023

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2023 finansierades fem såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

Circular city – Enabling the re-use of structural timber elements to realize circularity in the buildings sector är ett av 2023 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Julia Fredriksson, forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och samordnare för Chalmers engagemang i Urban Futures, julia.fredriksson@chalmers.se.