CHALMUTUAL | Urban Futures
Bild
En brun soffa framför en vägg utomhus
Foto: Philip Waern via Unsplash
Länkstig

CHALMUTUAL

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2022 - 2022
Projektägare
Chalmers

Finansiär
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)

Kort beskrivning

Uppväxling av projektet Mutual benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla

Hemlöshet är ett akut och ökande problem som får allt större konsekvenser. Mer kunskap om hur en trygg stad för alla kan utvecklas och hur det påverkar stadsbyggandet behövs. Projektet Mutual Benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla är ett samarbete mellan Göteborgs stad, Göteborgs stadsmission, Wallenstam och Chalmers och finansieras av Vinnova. Men mer forskning kopplat till projektet om hemlöshet och stadsbyggnad behövs. Detta projekt stärkte Chalmers och forskningens bidrag till projektet Mutual benefits och har därför fått namnet CHALMUTUAL.

Projektet Mutual benefits bygger på en idé om att stadsplanering måste kunna inkludera alla stadens grupperingar. En grupp som finns i staden är de som periodvis levt i hemlöshet, ofta i missbruk och med en problematik kopplad till psykisk ohälsa. Dessa invånare har aldrig fått en röst i hur staden planeras. Ska man tala om social hållbarhet kopplat till den fysiska stadsmiljön så måste även denna grupp med i planeringen.

Vanligtvis är tendensen att exkludera gruppen aktivt genom att till exempel anvisa särskilda boenden intill industriområden i städers ytterkanter. I området Kallebäck i Göteborg byggs idag 1800 nya bostäder och ytterligare lokaler för företag och verksamheter. I området finns även ett särskilt boende för göteborgare med missbruk. Projekt vill skapa förutsättningar för att det särskilda boendet ska kunna finnas kvar i Kallebäck och bidra till att minska friktionen mellan de olika grupper av människor som ska ha Kallebäck som sitt hem eller som sin arbetsplats framöver.

Genom så kallade sociala innovationslabb kommer flera aktörer med intressen i området att kunna diskutera och skissa på hur ömsesidig kunskap och respekt kan göra området tryggt för alla. Målet med Mutual Benefits är att ta fram en medvetet socialt inkluderande metod utifrån platssamverkan för att minska friktionen mellan intressenter vid planering av staden.

Projektet CHALMUTUALs syfte var att samverka med aktörerna inom ramen för Vinnovaprojektet Mutual Benefits, sammanställa en litteraturöversikt och skriva en forskningsansökan.