Beslutsstöd för knäckfrågor - ett möte mellan teori och praktik för begreppslig ordning och reda | Urban Futures
Bild
Fågelvy över en vintrig stad
Foto: Foto Alireza Badiee via Unsplash
Länkstig

Beslutsstöd för knäckfrågor - ett möte mellan teori och praktik för begreppslig ordning och reda

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2021 - 2021
Projektägare
Urban Futures

Samarbetspartners
Chalmers
Finansiär
CMB, Centrum för Management i Byggsektorn

Kort beskrivning

Samhällsbyggnadssektorn tampas med utmaningar som bland annat kan leda till förseningar, bristfälliga resultat och skenande budgetar. Utmaningarna benämns ofta som ‘komplexa problem’, ‘wicked problems’ eller ‘knäckfrågor’. Men begreppen används för att diskutera en mångfald av utmaningar som kan ha olika karaktär, vilket gör det svårt att komma vidare till lösningar.

Syftet med projektet var därför att bidra till en högre grad av klarhet kring de olika typer av situationer som i brist på mer nyanserade begrepp samlas ihop under vardagsbenämningen ‘knäckfrågor’ i samhällsbyggnadssektorn. Målet var att utveckla ett beslutsstöd baserat på en tydligare begreppsapparat. Begreppsapparaten ska kunna användas i det dagliga projektarbetet för att underlätta identifiering av olika typer av problem och beslut om åtgärder.

Projektet drevs i samarbete med CMBs Stadsutvecklingsgrupp och leddes av Kerstin Hemström, Urban Futures tillsammans med Nils Björling vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.