Urban Lunch-time #92: Får hemlösa plats i staden? | Urban Futures
Bild
Tält på trottoar i staden
Foto: Kristina Grange
Länkstig

Urban Lunch-time #92: Får hemlösa plats i staden?

Hållbarhet & miljö

Välkommen till Urban Lunch-time #92 med Kristina Grange och Petter Nilsson. På detta lunchseminarie berörs både de utmaningar som kvinnor i hemlöshet själva upplever, och det handlingsutrymme som staden har att verka för inkludering och samtidigt öka tryggheten för allmänheten.

Föreläsning
Datum
21 maj 2024
Tid
11:30 - 12:20
Sista anmälningsdag
14 maj 2024

Arrangör
Urban Futures

Detta Urban Lunch-time utforskar utmaningarna kring avvägningar mellan allmänhetens trygghet och möjligheten för socialt utsatta att nyttja staden på lika villkor. Trots att det saknas tydliga svenska exempel på framgångsrika lösningar är detta ett ämne som kräver diskussion och gemensamma insatser. Under föreläsningen diskuteras de utmaningar som kvinnor i hemlöshet står inför samt de åtgärder staden kan vidta för att främja inkludering samtidigt som tryggheten för allmänheten förbättras.

Kristina Grange delar med sig av insikter från intervjuer med kvinnor i hemlöshet om deras upplevelser på temat om deras rätt till staden. Petter Nilsson kommer att presentera resultat från projektet Mutual Benefits, där det utvecklats en modell för platssamverkan kring sociala boenden som syftar till att öka tryggheten för både socialt utsatta och deras grannar.

Medverkande 

  • Kristina Grange är professor i stadsbyggnadsteori, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
  • Petter Nilsson är projektledare på Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs stad.

Hålltider

11.30 - 12.20
Föreläsning med Kristina Grange och Petter Nilsson

Från 12.20 
Mingel med vegetarisk lunch

Läs mer

  • Petter Nilsson är projektledare för Mutual Benefits, en platssamverkanmodell med fokus på att skapa trygg och trivsam miljö i Kallebäck. Läs mer om projektet på Göteborgs Stads hemsida

Sista dag för anmälan

  • Fysiskt deltagande: 14 maj

Mer om eventet

Detta Urban Lunch-time genomförs på Röhsska museet.

Urban Lunch-time är kostnadsfritt. Efteråt finns det även möjlighet att kostnadsfritt ta del av utställningarna på Röhsska.

OBS: Vid detta tillfälle kommer Urban Lunch-time inte att streamas eller att spelas in. Medverkan sker endast fysiskt på plats.