Ledning och organisering för rättvis klimatomställning | Urban Futures
Image
Photo: Illustratör: Biba S. Jelusic
Breadcrumb

Ledning och organisering för rättvis klimatomställning

Urban Futures parter är överens om att klimatomställningen behöver genomföras med ett rättviseperspektiv. Stora utmaningar ligger i att möjliggöra radikalt minskad klimatpåverkan samtidigt som kritiska och tvärande sociala frågor såsom behovet av demokratiska processer och jämlika livsvillkor tillvaratas och integreras. Offentliga organisationer har en särskild roll i att verka för en sådan utveckling. Utifrån sitt samhälleliga mandat behöver de möjliggöra att klimatåtgärder genomförs med samordnad hänsyn till befolkningens välbefinnande.

Inom spåret Ledning och organisering för rättvis klimatomställning utforskas hur städers handlingskraft i klimatarbetet kan stödjas på ett sätt som integrerar ett rättviseperspektiv. Fokus ligger på den kunskap, kompetens och kapacitet som kommuner och andra offentliga organisationer behöver för att leda, organisera och möjliggöra en rättvis klimatomställning i städer, regioner och samhällen. 

I anslutning till spåret drivs forskarskolan Just Transitions som bygger kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext. 

Spåret har pågått sedan 2021.