Healing Heritage - Remediation of polluted landscapes and rural public space | Urban Futures
Image
Photo: Illustration Aikiaterini Synapalou
Breadcrumb

Healing Heritage - Remediation of polluted landscapes and rural public space

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2020 - 2024
Project owner
Not Quite

Short description

Syftet med projektet, som initierats av konstnärskollektivet Not Quite, är att utveckla innovativa metoder för att ta hand om markföroreningar med hjälp av växter. Tekniken som kallas Fytoremediering kommer att testas på Fengerfors bruk i Dalsland och är ett sätt att ta hand om miljöföroreningar i marken på ett sätt som också har potential att utveckla platsen.

Tekniken är ny, men också skonsam vilket gör det möjligt att låta konstnärlig gestaltning påverka hur växterna odlas och formas, till exempel till parkmiljöer och konstverk. Tanken är alltså att koppla ihop naturvetenskap och konst för att kunna skapa ett nytt offentligt rum och skapa både social och miljömässig nytta. Projektet är en viktig del av Urban Futures satsning på området gestaltad livsmiljö.