Möt doktoranderna inom Just Transitions | Urban Futures
Image
Gruppfoto på doktoranderna i forskarskolan Just Transitions.
Från vänster: Marjan Tavakoli, Agathe Malbet, Gavin Nilsson Lewis, Bahareh Maleki, Ida Röstlund, Sara Malm och Kim von der Heide.
Photo: Jenny Sjödin
Breadcrumb

Möt doktoranderna inom Just Transitions

Published

Just Transitions - Forskarskola om ledning och organisering för rättvis urban och regional klimatomställning bygger kunskap och kompetens kring en av vår tids största utmaningar. Möt de sju doktorander som verkar i gränslandet mellan akademi och praktik. Doktoranderna ska undersöka hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på en lokal nivå.

De sju doktorander som rekryterades under våren är nu på plats, den första doktorandkursen Konflikter och dilemman inom urban planering och beslutsfattande för rättvis klimatomställning, har startat och diskussionerna kring vad forskningen ska fokusera på är igång.

”Vi är verkligen glada att doktoranderna är på plats, och det finns en bredd och spänst i konstellationen som vi ser fram emot att arbeta med de närmsta åren”, säger Stefan Holmlid, Linköpings universitet och ledare för forskarskolan.

Doktorandgrupperna 

Alla doktorander har minst en handledare från akademin och en från praktiken.

Doktorand: Marjan Tavakoli

Handledare akademi: Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet och Martin Hultman, docent, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.
Handledare praktik: Linda Apelgren, samhällsbyggnadsstrateg, Norrköpings kommun.

Doktorand: Agathe Malbet

Handledare akademi: Stefan Holmlid, professor, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.
Handledare praktik: Jan Persson, länsarkitekt, Länsstyrelsen Östergötland.

Doktorand: Gavin Nilsson Lewis

Handledare akademi: Ida Grundel, docent, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet och Harald Rohracher, professor, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
Handledare praktik: Sandra Viktor, Miljösamordnare, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun.

Doktorand: Bahareh Maleki

Handledare akademi: Sara Brorström, professor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet.
Handledare praktik: Anna Svensson, processledare för innovation och forskning, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad och Martin Knape, miljöplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Doktorand: Ida Röstlund
Handledare akademi:
 Merritt Polk, professor, Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet och Nils Björling, universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.
Handledare praktik: Line Rondestvedt De Verdier, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.

Doktorand: Sara Malm

Handledare akademi: Kristina Grange, professor i stadsbyggnadsteori, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers och Karolina Isaksson, professor, Mobilitet, aktörer och planering, VTI
Handledare praktik: Stina Hansson, planeringsledare, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.


Doktorand: Kim von der Heide

Handledare akademi: Rickard Warlenius, lektor i humanekologi, Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet och Merritt Polk, professor i humanekologi, Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet.
Handledare praktik: Kristofer Palmestål, miljöutredare, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Om Just Transitions

Just Transitions leds från Linköpings universitet i samarbete med Urban Futures. Det är en av fem forskarskolor som finansieras av Formas inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Fem offentliga och tre akademiska parter ingår:

  • Linköpings universitet
  • Göteborgs universitet
  • Chalmers tekniska högskola
  • Linköpings kommun
  • Länsstyrelsen Östergötland
  • Norrköpings kommun
  • Göteborgs Stad
  • Västra Götalandsregionen