Konst och kulturs bidrag till planering och stadsutveckling | Urban Futures
Image
Photo: Illustratör: Biba S. Jelusic
Breadcrumb

Konst och kulturs bidrag till planering och stadsutveckling

Omställningen till mer hållbara städer och samhällen kräver nytänkande. Konst, kultur, design och arkitektur kan bidra till nya, omdanande perspektiv, och ge form åt platser och processer där olika aktörer och invånare ges goda förutsättningar att samverka och vara del av en hållbar samhällsutveckling. Det betonas bland annat i Sveriges Politik för gestaltad livsmiljö och i EU:s program New European Bauhaus.

Inom spåret Konst och kulturs bidrag till planering och stadsutveckling utforskas hur konst och kultur kan vara en integrerad del av en hållbar stadsutveckling. Deltagarna i spåret samarbetar bland annat för att:

  • Utveckla och testa nya former och arbetssätt för hur konst och kultur kan integreras i planering och stadsutveckling
  • Bygga kunskap om hur sådan integrering kan ge uttryck för olika värden och bidra till goda livsmiljöer för alla

En viktig fråga inom spåret gäller också förbättrade förutsättningar för konst och kultur som del av hållbar stadsomvandling.

I anslutning till spåret är Urban Futures en av de grundande medlemmarna i nätverket Dynamo Väst.

Spåret har pågått sedan 2021.