Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning | Urban Futures
Image
Photo: Illustratör: Biba S. Jelusic
Breadcrumb

Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om att rusta samhället för de utmaningar som en ökad uppvärmning och ett förändrat klimat innebär. För att stödja en hållbar utveckling och skapa resilienta städer och samhällen behöver åtgärder för minskade utsläpp ske tillsammans med anpassning till de klimatförändringar som vi märker av redan idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. För att inte riskera att vi låser in oss i svåra och dyra lösningar som förstärker redan existerande ojämlikheter, krävs att vi förenar olika intressen, värderingar och perspektiv.

Syfte och fokus

Spåret Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning syftar till att

  • Öka förståelsen för vad transformativ klimatanpassning kan innebära och hur vi verkar för det på ett tvärande sätt.
  • Stärka kapaciteten att gå från intentioner till genomförande i klimatanpassningsarbetet genom ökad förståelse för hinder och möjligheter.
  • Stärka synen på klimatanpassning som prioriterat att arbeta med och en investering snarare än en kostnad.
  • Visa att klimatanpassning kan handla om positiva framtidsvisioner och nya tanke- och arbetssätt.

Spåret har pågått sedan 2022.