Mobilisering för snabbare klimatomställning i Göteborgsregionen | Urban Futures
Breadcrumb

Mobilisering för snabbare klimatomställning i Göteborgsregionen

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2023 - 2024
Project owner
Göteborgsregionen

Financier
Energimyndigheten

Short description

Göteborg är tillväxtmotorn och drivkraften till utveckling i Göteborgsregionen, men för att öka takten på klimatomställningen och för att få en kraftfullare förändring måste vi agera i ett större regionalt perspektiv.

Staden är beroende av de kringliggande kommunerna för att få full utväxling av stadens kapacitet och det utvecklingsarbete som sker inom klimat- och hållbarhetsarbetet. Det finns en outnyttjad potential att inom och mellan Göteborgsregionens offentliga aktörer växla upp och samordna insatser för att stärka kapaciteten även i de kringliggande kommunernas omställningsarbete. 

Denna förstudie ska undersöka vilka förutsättningar som finns, samt vilken mobilisering som krävs för att dessa kommuner, likt Göteborgs Stad, ska kunna göra en resa mot klimatneutralitet. Förstudien ska resultera i ett underlag som belyser behov och förutsättningar för ett regionalt omställningsstöd och ge förslag på strategiska vägval både vad gäller organisering och inriktning av stödet.