Att mötas kring lömska problem: Gränsrum inom svensk planering och hur de bidrar till hållbar omställning | Urban Futures
Breadcrumb

Att mötas kring lömska problem: Gränsrum inom svensk planering och hur de bidrar till hållbar omställning

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2021 - 2025
Project owner
Göteborgs universitet

Financier
Formas

Short description

Ett skifte mot ett hållbart samhälle innebär även ett skifte från den planering som dominerat det moderna Sveriges framväxt. I allt högre grad måste dagens samhällsplanering inkludera en rad komplexiteter, som t.ex. att integrera olika aktörer, olika målsättningar och värdegrunder, och olika slags kunskap. Detta mot en bakgrund av de oförutsägbara effekter som ett förändrat klimat och en globaliserad värld för med sig. I gränssnittet mellan komplexitet och osäkerhet finner man de problem och utmaningar som på engelska definieras som ‘wicked problems’, vilket kan översättas till svenska med ‘lömska problem’. Det här projektet syftar till att utveckla strategier för att praktiskt hantera lömska problem inom samhällsplaneringen.