Kick-off för Forskarskolan Just Transitions | Urban Futures
Breadcrumb

Kick-off för Forskarskolan Just Transitions

Published

Den 19-20 juni träffades samtliga åtta parter från akademi och praktik inom Forskarskolan Just Transitions i Linköping för en kick-off. Forskarskolan ska bygga kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext.

Image
Gruppbild på doktorander i forskarskolan Just Transitions.
På bilden från vänster: Anna Svensson, Merritt Polk, Kerstin Hemström, Tanja Winkler, Henrietta Palmer, Ida Grundel, Linda Apelgren, Kristina Grange, Jan Persson, Sandra Viktor, Kristoffer Palmestål, Line Rondestvedt De Verdier och Stefan Holmlid.
Photo: Jenny Sjödin

Sju doktorander

Under våren har sju doktorander rekryterats till forskarskolan och kommer börja sina studier till hösten. Doktorandprojekten kommer vara integrerade i de offentliga parternas verksamheter, med handledare från såväl akademi som praktik. Mötet var både en kick-off och första möjlighet för samtliga handledare att träffas, men även ett förberedande möte inför att doktoranderna börjar.

Parterna

Parterna som är engagerade i forskarskolan är Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Urban Futures, Linköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Inbäddad i praktikens utmaningar

På kick-offen diskuterades det bland annat vad transdiciplinära samarbeten betyder, vad det innebär att vara handledare samt vilka utmaningar och möjligheter det finns när doktoranden både ska forskarutbildas och vara inbäddad i praktikens utmaningar. Tanja Winkler, forskare vid University of Cape Town böjd även på tankeväckande perspektiv på rättvisa.

Under hösten träffas samtliga handledare och doktoranderna igen, denna gång i Göteborg, i samband med att den första kursen med fokus på Konflikter och dilemman inom urban planering och beslutsfattande för rättvis klimatomställning startar.