Transdisciplinär kunskapsutveckling och samskapande omställningsarbete | Urban Futures
Image
Photo: Illustratör: Biba S. Jelusic
Breadcrumb

Transdisciplinär kunskapsutveckling och samskapande omställningsarbete

Urban Futures främjar samverkan och kunskapsutveckling mellan forskning och praktik. Flera synsätt, expertområden, praktiker och frågor behöver integreras för att uppnå städer och samhällen där olika människors behov sätts i centrum inom miljömässigt motiverade ramar. För det behövs funktioner som stöttar och bygger kapacitet att samverka över organisatoriska och kunskapsmässiga gränser.

Inom spåret Transdisciplinär kunskapsutveckling och samskapande omställningsarbete utforskas funktioner och mekanismer som stöttar och utvecklar forskare och praktikers möjligheter att samskapa en hållbar samhällsutveckling. Det handlar både om att samla och utbyta erfarenheter om relevanta och beprövade metoder, samverkansformer och stödsystem, och om att testa och utveckla nytt. I spåret undersöks också hur olika mekanismer kan sättas i system för att bygga både forskningens och praktikens kapacitet att samskapa en hållbar samhällsutveckling.

Spåret har pågått sedan 2022.