Gemensamma krafttag framåt | Urban Futures
Image
Lekplats
Photo: Sanna Isemo
Breadcrumb

Gemensamma krafttag framåt

Published

Ta del av vår verksamhetsberättelse för 2023

Året 2023 har varit ännu ett år där påverkan och hanteringen av klimatförändringar har varit i fokus. I Sverige slogs inga värmerekord men globalt så haglade värmerekorden både på mark och i havet. Nationellt har det blivit allt tydligare hur viktigt EU:s klimatarbete är för Sverige. I Västra Götaland och Göteborg får vi bland annat vägledning framåt i de rapporter som klimatforskningsråden, på både regional och kommunal nivå, nyligen publicerat. I klimatförändringarnas spår blir också klimatanpassningen allt viktigare i stadsutvecklingen.

Med ökad social oro i Sverige så aktualiseras återigen frågor kring social hållbarhet. Det handlar bland annat om hur vi bygger en stad för alla vilket var något som lyftes under konferensen Idéburet och socialt byggande 2023. En annan brett utforskande process under året var förstudien för Impact innovation Att stärka den sociala väven, som leddes av RISE och inkluderade ett stort antal aktörer och sektorer från hela Sverige.

För Urban Futures har året handlat om att både avsluta, starta upp och blicka framåt. Vi har startat upp forskarskolan Just Transitions tillsammans med flera av våra parter och i samarbete med projektägarna, Linköpings universitet. Vi har äntligen släppts in i vår nya webbportal och i början av 2024 kommer vi att publicera vår nya webbplats. Vi hoppas att den ska ge en större förståelse för Urban Futures verksamhet. Webbplatsen hittar du då på urbanfutures.se.

Ombildningen av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), som är värd för Urban Futures, präglade delar av höstens arbete. Vid årsskiftet 2023/2024 bildades den nya samverkansarenan Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling. Vi har också blickat framåt inom Urban Futures partnerskap då vi under hösten har börjat titta på hur Urban Futures kommande avtalsperiod kan komma att se ut – från 2025 och framåt.

I ett samhälle där vi ser ökad debatt och polarisering så vill vi värna om samarbete, samverkan och behovet av att förstå styrkan i att bygga på våra olika erfarenheter, expertis och prioriteringar. Vikten av att leta efter en gemensam grund och att skapa långsiktiga relationer och nya sätt att bättre hantera de komplexa utmaningar som vi har att lösa är kärnan i Urban Futures verksamhet. Läs mer om hur vi bidragit till just detta i vår verksamhetsberättelse för 2023.

Merritt Polk
Styrelseordförande, Urban Futures

Sara Pettersson
Tf verksamhetsledare, Urban Futures