God boendemiljö för alla! | Urban Futures
Breadcrumb

God boendemiljö för alla!

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2023 - 2026
Project owner
RISE Research Institutes of Sweden

Short description

Hur verksamhetsmodeller och arbetsmetoder för civilsamhället och kommuner i samverkan kan göra jobbet.

Tillgång till bra boendemiljöer till överkomliga priser är en stor utmaning på bostadsmarknaden. Orsakerna omfattar bland annat svag konkurrens med hög marknadskoncentration och kommunala processer som främjar stora byggföretag. Civilsamhället kan stärka demokratisk medverkan och tillgodose sociala behov i boendemiljön. Det finns dock behov av vetenskaplig belysning och praktisk prövning av civilsamhällets roll.

Syftet med projektet är att undersöka hur verksamhetsmodeller och arbetsmetoder för kommuner och civilsamhället i samverkan kan bidra till sociala behov och demokratisk medverkan i relation till boendemiljö. 

Projektet utgår från tre geografiska fallstudier (Nordost Göteborg, Mariestad, Bottnafjorden). Projektet ska inventera och undersöka invånarnas behov och visioner i relation till boendemiljön. Det ska även modellera alternativa rumsliga strukturer samt analysera modellerna och utveckla förslag på verksamhetsmodeller och arbetsmetoder som kan främja sociala behov och demokratisk medverkan i utvecklingen av boendemiljö. 

Målet är att bidra till en omställning av svensk samhällsbyggnadssektor och visa på hur civilsamhället i samverkan med kommuner och företag kan möta fler gruppers behov och framtidsvisioner. Projektet bidrar till målen genom systemförändrande lösningar för verksamhetsmodeller och arbetsmetoder inom samhällsplanering, bostadsförsörjning och gestaltning av boendemiljöer.