Demokratisering av boende, byggande och gemensamma livsmiljöer | Urban Futures
Image
Photo: Illustratör: Biba S. Jelusic
Breadcrumb

Demokratisering av boende, byggande och gemensamma livsmiljöer

Bostaden är central för människors förutsättningar att leva ett gott liv. Men även livet mellan husen är av betydelse, där bostadsområdet kan vara en grogrund för betydelsefulla sociala nätverk och för tillit till andra människor och till samhällets institutioner.

Många samhällsaktörer är eniga om att den bostadsmarknad vi har idag inte lyckas möta människors grundläggande bostadsbehov, vilket visar sig i form av exempelvis trångboddhet, osäkra boendelösningar och hemlöshet. Samtidigt har vi en stor bostadssegregation vilket sliter isär städer och samhällen och påverkar barn och vuxnas livsvillkor. Hur vi lever och bor har också påverkan på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Spåret handlar inte bara om hur vi skapar bra och tillgängliga bostäder för fler, utan också om hur vi skapar sammanhållna städer och samhällen som bättre svarar mot människors diversifierade behov, livssituationer och drömmar. 

Spåret har pågått sedan 2023.