Future Soundscapes: Sound as method for urban future visioning | Urban Futures
Image
Flygfoto av Göteborg stad
Photo: Stephen Williams
Breadcrumb

Future Soundscapes: Sound as method for urban future visioning

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2024 - ongoing
Project owner
Urban Futures

Financier
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)
Area
Hållbarhet & miljö

Short description

Projektet Future Soundscapes genomförs i form av en pilotstudie som utforskar ljudets roll i hållbar stadsutveckling där invånarna bjuds in att samproducera framtidens ljudlandskap.

Konst och kultur är ofta resultat av planering och stadsutveckling, men är sällan en del av planeringen och utvecklingsprocessen i sig. Särskilt ljud och musik är underskattade som verktyg i stadsutveckling.

Därför samarbetar Chalmers tillsammans med kulturförvaltningen på Göteborgs Stad med att arrangera en serie workshops där invånarna bjuds in till att delta och skapa framtidens ljudlandskap. Dessa workshops är också ett tillfälle att reflektera kring ljudets roll i stadens utveckling. Projektet kommer bland annat att resultera i ett uppträdande på Vetenskapsfestivalen i april, följt av workshop utifrån en så kallad ”backcasting” metodik.

Projektet önskar att genom denna process integrera ljud och musik in i planeringen av områden som del av en mer hållbar stadsutveckling.

Projektet kopplar an till Urban Futures spår "Konstens och kulturens bidrag till planering och stadsutveckling”.

Såddprojekt 2024

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2024 finansierades fyra såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

Future Soundscapes är ett av 2024 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Stephen Williams, forskare inom Physical Resource Theory samt Space, Earth and Environment stevew@chalmers.se.