CIRCUS: Grassroots circularity initiatives; sustainability against stigmatization | Urban Futures
Breadcrumb

CIRCUS: Grassroots circularity initiatives; sustainability against stigmatization

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2024 - ongoing
Project owner
Urban Futures

Financier
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)
Area
Hållbarhet & miljö

Short description

Projektet syftar till att undersöka rollen av cirkulära gräsrotsinitiativ i att utmana den socio-spatiala stigmatiseringen av miljonprogramsområden.

Projektet CIRCUS, Grassroots Circularity Initiatives: Sustainability against Stigmatization, är ett Chalmers-initierat forskningsprojekt i samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs Stad som undersöker hur lokala aktörer aktivt motverkar den stigma som kan vara förknippat med en specifik stadsdel. Dessa gräsrotsrörelser bygger på lokala resurser och nätverk som stärker samhörigheten i ett område.

Projektet görs i form av en förstudie av Hammarkullen i Göteborg, med fokus på Fixoteket som är en mötesplats i Hammarkullen där folk kan laga, låna verktyg och byta gamla kläder mot nya som ett sätt att uppmuntra cirkularitet i vardagen. Genom att undersöka gräsrotsrörelsen i dessa områden ämnar projektet att replikera, applicera och sprida dess metoder och strategier i större utsträckning.

Projektet kopplar även an till ett internationellt nätverk kring initiativ runt cirkularitet i samarbete med Barcelona, Amsterdam och Nantes. CIRCUS är även en del av ett större EU finansierat internationellt projekt, Circular Grassroots Innovations for Sustainable and Inclusive Urban Transitions, som drivs av verksamheten Driving Urban Transitions.

Såddprojekt 2024

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2024 finansierades fyra såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

CIRCUS är ett av 2024 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Marco Adelfio, forskare och professor inom stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, adelfio@chalmers.se