HUMAN-PROBES: Developing digital “HUMAN-PROBES” for urban thermal comfort | Urban Futures
Image
Flygande maskrosfrön
Photo: Unsplash
Breadcrumb

HUMAN-PROBES: Developing digital “HUMAN-PROBES” for urban thermal comfort

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2024 - ongoing
Project owner
Urban Futures

Financier
Urban Futures (via Chalmers in-kindmedel)
Area
Hållbarhet & miljö

Short description

Projektet tar utgångspunkt i utmaningen i att kvantifiera och kommunicera fördelar av blå-gröna lösningar för termisk komfort till olika målgrupper.

År 2050 förväntas ungefär 70% av världsbefolkningen att bo i städer men på en sådan stor skala kan det ibland bli svårt att förstå stadens påverkan på människan. Därför ämnar projektet HUMAN PROBES att integrera det mänskliga perspektivet i stadsutvecklingen, specifikt med hänseende till vind, värme och kyla i staden. 

I samarbete med Göteborgs Stad kommer projektet HUMAN PROBES att undersöka de blågröna områdena i staden som exempelvis träd, parker och åar och deras påverkan på den termiska komforten för människan. Genom digitala medel kommer projektet att utveckla en mänsklig sond-modell som visualiserar de skiftande temperaturerna i staden. Med stöd av dessa mänskliga sond-modeller, så kallade ”Human Probes”, önskar projektet att bidra till att synliggöra upplevelsen av att röra sig i staden.

Projektets mål är att skapa ett digitalt verktyg som på sikt ska kunna användas av Göteborgs Stad och underlätta utvecklingen av hållbara städer. Projektet rör sig mellan olika kunskapsfält som stadsplanering, fysik och miljöpsykologi och bidrar på så sätt med gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning.

Såddprojekt 2024

Chalmers avsätter under 2020-2024 medel för att stötta ett brett engagemang av Chalmersforskare inom Urban Futures. Under 2024 finansierades fyra såddprojekt, där ambitionen var att utveckla kunskap och samarbeten av långsiktigt värde för Urban Futures och centrumets parter. Genom såddprojekten finns möjlighet att testa olika idéer genom exempelvis förstudier och pilotprojekt.

HUMAN-PROBES är ett av 2024 års såddprojekt. Har du frågor om satsningen kontakta Angela Sasic Kalagasidis, professor och chef för avdelningen byggnadsteknologi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, angela.sasic@chalmers.se.