Filmer om perspektiv på naturbaserade lösningar för klimatanpassning i städer | Urban Futures
Image
Breadcrumb

Filmer om perspektiv på naturbaserade lösningar för klimatanpassning i städer

Published

Flera extrema väderhändelser har under den senaste tiden på ett tydligt sätt påmint oss om att klimatförändringarna är akuta och redan nu får stor påverkan på samhällen världen om, också i Sverige. För att stärka samhällets och ekosystemens förmåga att möta ett förändrat klimat behöver åtgärder för minskade utsläpp ske i samspel med klimatanpassning. Naturbaserade lösningar för klimatanpassning kan hjälpa oss att hantera de utmaningar vi står inför.

Vi har mycket att vinna på att lära av och främja naturens egen förmåga att hantera negativa klimateffekter. Naturbaserade lösningar handlar om att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem. Städer är särskilt komplexa system där många olika intressen och aktiviteter ska samsas om gemensamma ytor. Naturbaserade lösningar tenderar att vara multifunktionella och kan bidra till att främja såväl biologisk mångfald som mänskligt välbefinnande.

Tre perspektiv på naturbaserade lösningar

Det finns flera olika perspektiv på naturbaserade lösning för klimatanpassning i städer. För att fånga några av dem har tre experter intervjuats:

• Timo Persson, Klimatanpassningssamordnare, Naturvårdsverket om Klimatomställning, klimatanpassning och biologisk mångfald.
• Lina Engvall, Specialist skyfall, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad om Skyfall – plats för vatten i staden.
• Anna Döhlen Wedin, disputerad filosof KTH, numera Länsstyrelsen om Rättvisa och etik i klimatanpassningen.

Filmerna visades i samband med workshoppen Att möta ett förändrat klimat - naturbaserade lösningar för klimatanpassning i städer som arrangerades i oktober 2023 av Urban Futures i samarbete med Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionen. Intresset för workshoppen var stort och totalt deltog cirka 50 personer från offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och näringsliv.

Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning

Workshopen var den tredje i en serie av flera fristående workshopar, inom Urban Futures tematiska spår Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning. Tanken är att erbjuda ett återkommande forum för nätverkande och gränsöverskridande kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Klimatanpassning handlar om att rusta samhället för de utmaningar som en ökad uppvärmning och ett förändrat klimat innebär. För att stödja en hållbar utveckling och skapa resilienta städer och samhällen behöver åtgärder för minskade utsläpp ske tillsammans med anpassning till de klimatförändringar som vi märker av redan idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.