Nils Björling

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur
AvdelningStadsbyggnad
SökordUrban Planning, Urban design, Urban rural conflicts, uneven geographic development, urban ecologies

Hemsida , på svenska https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/nilbjo98.aspx
Hemsida , på engelska https://www.chalmers.se/en/Staff/Pages/nilbjo98.aspx