Nils Björling

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Avdelning
SökordUrban Planning, Urban design, Urban rural conflicts, uneven geographic development, urban ecologies

Hemsida , på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/nilbjo98.aspx
Hemsida , på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/nilbjo98.aspx