Håkan Johansson

HögskolaLunds Universitet
InstitutionSocialhögskolan
Avdelning
Sökordpoverty, urban governance, urban social movements, civil society, justice conflicts, sustainable welfare, social policy, welfare,

Hemsida , på svenska www.soch.lu.se/hakan-johansson
Hemsida , på engelska www.soch.lu.se/hakan-johansson