Joakim Forsemalm

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
Sökordetnografi, etnologi, dialoger, social hållbarhet, kunskapsrelationer, urban identitet, urbana förändringsprocesser

Hemsida , på svenska gri.handels.gu.se/om-oss/associerade_medarbetare/joakim_forsemalm