Anja Karlsson

HögskolaIVL - Svenska Miljöinstitutet
Institution
Avdelning
SökordHållbar stadsutveckling, deltagandeprocesser, social hållbarhet, energieffektivisering,