Katarina Buhr

HögskolaIVL - Svenska Miljöinstitutet
Institution
Avdelning
SökordOrganisation, politik, styrning, dialog, intressenter, acceptans, Living Labs, klimat, resiliens, degrowth