Érika Mata

HögskolaIVL - Svenska Miljöinstitutet
InstitutionKlimat och hållbara samhällssystem
AvdelningHållbart byggande
SökordByggnadstock modellering, bebyggelse, energieffektiviserande renovering, koldioxid utsläpp, tekno-ekonomisk analys, hållbart byggande, stadsutveckling, klimat förandringar