Leif Eriksson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
Doktorand
Sökordkreativa städer, öppen innovation, lokala kluster och globala nätverk

Hemsida , på svenska es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/om-oss-kontakta-oss/#tabContentAnchor2
Hemsida , på engelska es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/om-oss-kontakta-oss/#tabContentAnchor2