Olga Stepanova

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala Studier
AvdelningHumanekologi
Doktorand
Sökordnaturresursförvaltning, kuststäder, hållbarhet, konfliktanalys, konflikthantering, kunskap integration, deltagande, adaptive co-management

Hemsida , på svenska www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xstepo
Hemsida , på engelska www.globalstudies.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.globalstudies.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxstepo&userId=xstepo