Michael Landzelius

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
Avdelning
SökordURBSEC Urban Safety

Övrig personlig hemsida www.urbsec.se/