Jan Bröchner

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningService Management
Sökordservice, byggverksamhet, produktivitet, upphandling, innovation

Hemsida , på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/jan-brochner.aspx
Hemsida , på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/jan-brochner.aspx