Petra Adolfsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningManagement & Organisation
SökordMiljö i staden, kvalitetsmätningar, medborgardialog

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xadope/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xadope/
Övrig personlig hemsida www.fek.handels.gu.se/kontakt/medarbetare/petra-adolfsson/