Niklas Egels Zandén

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
Avdelning
SökordStrategi, leverantörskedjor, CSR, hållbarhet

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xegeni/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xegeni/
Övrig personlig hemsida www.fek.handels.gu.se/kontakt/medarbetare/niklas_egels_zanden/