Lena Gipperth

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
SökordMiljörätt

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xgiple/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xgiple/