Anders Sandoff

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
SökordStrategi, investeringspraktik, ägar- och bolagsstyrning, energipolitiska styrmedel

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsandq/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xsandq/
Övrig personlig hemsida www.fek.handels.gu.se/kontakt/medarbetare/anders__sandoff/