Roland Barthel

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
AvdelningHydrogeologi
Sökordgrundvatten, vatten, klimat

Hemsida , på svenska www.gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xbarro
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xbarro/