Jonny Bjurman

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
Avdelning
SökordByggnadskonservering, energieffektivitet

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xbjujo/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xbjujo/