Bengt Gunnarsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordMiljövetenskap, naturvård, biologisk mångfald

Hemsida , på svenska www.bioenv.gu.se/personal/bengt_gunnarsson/
Hemsida , på engelska www.bioenv.gu.se/english/staff?userId=xgunbe