Kerstin Persson Waye

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
Avdelning
SökordBuller, ljudmiljöer, ljudmiljö, hälsa

Hemsida , på svenska www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/Kerstin_Persson_Waye/
Hemsida , på engelska www.medicine.gu.se/english/phcm/occup_enviro/staff/Kerstin_Persson_Waye/